במדור זה מתפרסמת אחת לחודש בעיה חדשה.
בין הפותרים יוגרל פרס נאה

חידות מחודשים קודמים

 חודש תשרי תשע"א