גלה את הכוכב!
בתמונה מסתתר לו מחומש כוכבי משוכלל. גלו אותו!