אלף אפס הוא רבעון העוסק בחידות, שעשועים ופרדוכסים מתמטיים

הרבעון יוצא לאור על ידי החוג למתמטיקה במכללה ירושלים.

כתובת המערכת:
אלף-אפס מכללה ירושלים, ת"ד 16078 בית וגן ירושלים 91160

טלפון: 02-6750705
פקס: 02-6750950
דואר אלקטרוני: alefefes@michlalah.edu


שותפים ומממנים של הפרוייקט:

מכללה ירושלים
הגף להכשרת עובדי הוראה